KGFB (kötelező)

A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás a gépjármű üzemeltetése során másoknak okozott károk megtérítését szolgálja.

Minden géojármű csak úgy vehet részt a közúti forgalomban, ha rendelkezik érvényes gépjármű-felelősségbiztosítással. Ez a rendszer biztosítja számunkra, hogy ha valaki kárt okoz nekünk, akkor nem a károkozóval kell közvetlenül rendeznünk a kárunkat, hanem a károkozó biztosítója rendezi helyette a kártalanítást.

Az általunk kínált kötelező biztosítások limitált fedezetvállalásúak, azaz a biztosítók egy biztosítási esemény vonatkozásában dologi károk esetén káreseményenként 500 millió Ft összeghatárig, személyi sérülés miatti károk esetén káreseményenként legfeljebb 1250 millió Ft összeghatárig kötelesek a szerződés alapján helytállni, függetlenül a károsultak számától.